http://ivvu.nl/werken/informatie.html

Nog niet zo lang geleden was het vanzelfsprekend dat ouderen die hulp nodig hadden, in een verpleeg- of verzorgingshuis opgenomen werden. Tegenwoordig proberen zorginstellingen zorg aan te bieden die beter past bij de aard, de wensen en de gezondheidstoestand van ouderen. In de ouderenzorg kom je zodoende in werksituaties terecht waarin volop vernieuwingen plaatsvinden. En dat biedt weer mogelijkheden voor een gevarieerde invulling van je werk!

Helpende

Met mbo-2 is het mogelijk om Helpende te worden. Als Helpende ondersteun je verzorgende medewerkers en voer je instructies uit die door verzorgende medewerkers worden gegeven. Er rust dus maar een beperkte verantwoordelijkheid op je schouders. Dat neemt niet weg dat Helpenden een belangrijke rol spelen in het leven van heel veel ouderen.

Huishoudelijke zorg

Helpenden bieden bijvoorbeeld huishoudelijke zorg. Ook stellen ze begeleidings- of activiteitenplannen op. Eigenlijk zorgen Helpenden er voor dat ouderen met lichte (lichamelijke) beperkingen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen zonder dat ze veel last hebben van het feit dat ze echt wat ouder beginnen te worden.

Opleiding

Om Helpende te kunnen worden, moet je de opleiding Helpende zorg en welzijn (mbo-2, voorheen Helpende Gezondheidszorg) hebben afgerond. Met dit diploma op zak, kun je (vaak binnen de instelling) doorleren voor Verzorgende (mbo-3).

Verzorgende

Verzorgenden vervullen een heel breed scala aan werkzaamheden: persoonlijke verzorging, het toedienen van medicatie, huishoudelijke werkzaamheden, het begeleiden van de cliënt. Ze doen dat zowel binnen de woonzorgcentra als daarbuiten in de vorm van thuiszorg. Dat maakt het werk buitengewoon afwisselend.

Eindverantwoordelijke

Verzorgenden treden ook op als coach. Ze wijzen cliënten op hun mogelijkheden, stimuleren om zelf dingen te blijven doen zodat iemand langer zelfstandig kan blijven wonen. Verzorgenden zijn bovendien eindverantwoordelijk voor de zorg die een cliënt geboden wordt. Een aantal Verzorgenden is Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV'er). Zij zijn het eerste aanspreekpunt van de familie van de cliënt.

Opleiding

Om als Verzorgende te kunnen werken, moet je over het gelijknamige diploma (mbo-3) beschikken. Om EVV’er te kunnen worden, wordt vaak door de instelling een extra opleiding (in huis) aangeboden.

Werken en leren

Naast afgestudeerde professionals werken er bij zorgcentra ook Leerling-verzorgenden. Verschillende mbo-opleidingen, zoals Maatschappelijke Zorg, bieden vaak de mogelijkheid om een leerwerktraject (BBL) te volgen. Volg je een BOL-opleiding, dan kunnen zorgcentra je vaak helpen aan een stageplaats.

Verpleegkundige

Om verpleegkundige te worden is mbo-4 vereist, of hbo. Verzorgingshuizen hebben weinig of geen verpleegkundigen in dienst, maar verpleeghuizen juist wel. Er bestaat een grote behoefte aan deze professionals. Wanneer je afstudeert, kun je vrijwel direct aan de slag.

Paramedische functies

In de ouderenzorg werken ook veel paramedici, zoals logopedisten, ergo- en fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten. Zij bieden specialistische zorg en leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van ouderen. Om als paramedicus aan de slag te gaan, heb je minimaal een relevante hbo-opleiding nodig.

Ondersteunend

Medewerkers van woonzorgcentra kunnen alleen goede zorg leveren, als ze daar goed bij worden ondersteund. Er zijn bijvoorbeeld administratieve medewerkers, koks en een technische dienst. Activiteitenbegeleiders zijn al even onmisbaar.

Service- en welzijnsmedewerkers en woonbegeleiders

Verder zijn er bij een aantal woonzorgcentra service- en welzijnmedewerkers in dienst. Zij zetten zich in voor het welzijn van bewoners. Ze zetten koffie, verzorgen planten en brengen ontbijt op bed. Bij instellingen met kleinschalige woonvormen zijn woonbegeleiders actief. Zij beschikken over een diploma Maatschappelijke Zorg (voorheen SPW) en begeleiden bewoners van deze woonvormen voor dementerenden.

Vrijwilligers

Een laatste belangrijke groep ondersteunende medewerkers zijn vrijwilligers. Zij bieden bewoners en cliënten van woonzorgcentra afwisseling, een praatje of wat extra hulp. Daarnaast ontlasten ze de vaste medewerkers door eenvoudige taken van ze over te nemen. Zonder vrijwilligers zouden instellingen de huidige kwaliteit van zorg die ze bieden, nooit kunnen handhaven.

 

Informatie over opleidingen

Meer informatie over opleidingen is ook te vinden via de scholen zelf. Op Utrechtzorg is een overzicht te vinden van opleidingsinstituten en alle opleidingen.