http://ivvu.nl/werken/paramedisch.html

"Als psycholoog zie ik toe op de gemoedstoestand, het comfort en het individuele en onderlinge gedrag van cliënten. Moeite met nieuwe buren, het verliezen van een partner, gevoelens van angst en isolement komen allemaal voor bij bewoners. Dankzij signalen van de verzorgingsteams en de families kom ik vroegtijdig in actie. Ik observeer en in individuele gesprekken of korte trainingssessies help ik de cliënt, zodat die weer lekker in zijn vel zit."