http://ivvu.nl/zorgvoorouderen/informatie.html

Zorg Thuis

Voor intensievere zorg thuis, zoals persoonlijke verzorging en verpleging, heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Meestal kan uw zorgaanbieder ervoor zorgen dat het CIZ een indicatie voor u opstelt.

Wonen

Veel zorg kan thuis worden aangeboden. Heeft u toch behoefte aan intensievere zorg, dan kan de beschermde woonomgeving van een woonzorgcentrum die bieden. Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het CIZ. Op basis van deze indicatie wordt een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) vastgesteld dat bij uw situatie past. Het ZZP geeft precies aan welke zorg u gaat ontvangen en hoeveel uur per week u recht heeft op verzorging. In totaal zijn er tien verschillende ZZP’s voor verpleging en verzorging.

AWBZ

De zorg die u vervolgens ontvangt, wordt bekostigd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ is een volksverzekering (iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd) en dekt omvangrijke ziektekosten die niet onder de zorgverzekering vallen.

Klik hier voor meer informatie over het CIZ
Klik hier voor meer informatie over de AWBZ
Klik hier voor meer informatie over Zorgzwaartepakketten

Eigen bijdrage AWBZ

Wanneer u in aanmerking komt voor zorg uit de AWBZ, moet u een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen.

Klik hier voor meer informatie over het CAK.

Huishoudelijke hulp

Voor hulp bij het huishouden (huishoudelijke verzorging) kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente. Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met dit ‘potje’ kunnen gemeenten een bijdrage leveren aan de ondersteuning van mensen die daar behoefte aan hebben.

Zorgbehoefte

De gemeente beoordeelt als beheerder van het ‘Wmo-potje’ welke hulp u precies nodig heeft. Het kan zijn dat de gemeente u vraagt om een indicatie van het CIZ. In zo’n indicatie staat uw persoonlijke situatie en zorgbehoefte omschreven.

Eigen bijdrage Wmo

Wanneer u in aanmerking komt voor ondersteuning uit de Wmo, worden niet alle kosten voor hulp bij het huishouden vergoed. Er is een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw verzamelinkomen.

Klik hier voor meer informatie over de Wmo

Dagactiviteiten

Dagactiviteiten bieden een oplossing bij eenzaamheid en maken het mogelijk om langer zelfstandig te blijven wonen. Door één of meerdere dagdelen per week deel te nemen aan dagactiviteiten, kunnen ouderen nieuwe contacten leggen. Ook kan een partner of mantelzorger op deze manier enigszins worden ontlast.

Activiteiten

De begeleiding vindt zowel individueel plaats als in groepsverband. Activiteiten die doorgaans worden aangeboden zijn onder andere:

  • Geheugenondersteunende activiteiten
  • Begeleiding bij persoonlijke problemen
  • Stimulerende activiteiten
  • Beweging en spel
  • Hobbyontwikkeling en handenarbeid
  • Muziek
  • Activiteiten gericht op de maatschappelijke ontwikkelingen

Succesvolle methode

Dagbesteding is een bewezen succesvolle methode om bij wegvallende sociale contacten nieuwe contacten te leggen en een sociaal isolement te voorkomen.

Begeleiding

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is een grote stap. Daarom wordt u daarin begeleid door een medewerker van het centrum (een zorgmakelaar bijvoorbeeld). Hij of zij zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat u zich zo snel mogelijk thuis voelt in uw nieuwe thuis.

U kunt uw nieuwe appartement meestal geheel naar eigen smaak inrichten.

Praktische voorzieningen

U zult ontdekken dat in het woonzorgcentrum veel zorgen van uw schouders zullen glijden. Zo woont u dicht bij praktische voorzieningen zoals een restaurant. In veel centra zijn bijvoorbeeld ook een kapper, een huisarts en een fysiotherapeut gevestigd.

Alarmering

Uw appartement beschikt doorgaans over alarmering. Bent u gevallen, voelt u zich niet goed, of doet zich een andere calamiteit voor, dan is er altijd snel iemand om u te helpen. En omdat er regelmatig activiteiten worden georganiseerd, kunt u gemakkelijk contact leggen met andere bewoners.

(Service)Diensten

Is uw gootsteen verstopt? Blokkeert de rem van uw rollator? Is er een lamp gesprongen waar u zelf niet bij kunt? Veel woonzorgcentra beschikken over een klussendienst die bij u aan huis kan komen om dit soort problemen op te lossen.

Maaltijd aan huis

Ook kunt u in veel gevallen gebruik maken van een maaltijd aan huis. Bijvoorbeeld als u door een lichamelijke beperking (tijdelijk) niet in staat bent om zelf een maaltijd te bereiden, maar ook als u een keer geen zin heeft om te koken.